Ekonomi Politik: Güngel Tarih: İşçi konsyleri, Kooperatifler, işgaller

O yeşil ağacın söyledikleri, Dario Azzellini ile Röportaj

Geçem sayıda Arjantin´e uzanmış, işgal fabrikalarının esinlendirici öyküsünü  aktarmıştık. Şimdi, önce 1840'lardan günümüze işçi konseyleri ve işçi özyönetimlerine gidiyoruz, ardından günümüz işgal fabrikalarındaki son duruma bakıyoruz. Yıllardır fabrika işgallerini, işçi konseylerini belgeleyen. Emekçi Ekonomisi toplantılarıyla özyönetim fabrikalarını irtibatlandıran ekipten siyaset bilimci Dario Azzellini´ye mikrofonumuzu uzatıyoruz. O anlattıkça, "teorinin ağacı gridir, pratiğin ağacı ise yeşildir" sözü kulağımızda yankılanıyor.

 

Weiterlesen: