Bosanski

Translation into Bosnian of the article "Workers’ control at Fralib: the brand with the Elephant" published on roarmag, May 1, 2014

Radnička Borba: Okupacija tvornica u Francuskoj

Kada je velika multinacionalna kompanija Unilever zatvorila tvornicu čaja na jugu Francuske radnici su okupirali svoju fabriku

U Francuskoj postoje dva slučaja oživjelih tvornica koje su okupirali radnici tokom krize. Jedna je Pipla Ice Cream Factory, koja je upravo počela proizvoditi organski sladoled i jogurt kao tvornica koju vode i čiji su vlasnici radnici, nakon dugotrajne borbe. Druga je Fralib Tea Factory. Obje su bili zatvorene nakon što su njihovi vlasnici, velike multinacionalne kompanije, odlučile preseliti proizvodnju.