Czech

Translation into Zchech of the article 'Venezuela: Where the Wealthy Stir Violence While the Poor Build a New Society' published on Creativetimereport, April 28, 2014

Venezuela: Bohatí podněcují násilí, chudí budují společnost

Než se v roce 1999 stal prezidentem Venezuely Hugo Chávez, caracaské barrios, postavené na kopcích obklopujících metropoli, se ani neobjevovaly na mapě města. Oficiálně neexistovaly, město ani stát neudržovaly svou infrastrukturu. Chudí obyvatelé těchto čtvrtí získávali vodu a elektřinu, když se na kabely a trubky napojovali sami. Neměli přístup k různým službám jako je odvoz odpadu, zdravotní péče a vzdělání.

Účastníci bolívarského procesu sdílejí deklarovaný závazek, jenž spočívá v novém vymezení definice státu a společnosti, a to na základě vzájemných vztahů mezi horní a dolní vrstvou společnosti a překonání kapitalistických vztahů.

Komunitní stát: občanské výbory, komunity a demokracie na pracovišti

Specifický charakter toho, co Hugo Chávez nazval bolívarským procesem, spočívá v pochopení společenské transformace jako utvářené ze dvou směrů – „shora“ a „zdola“. Účastníky Bolívarství – neboli Chávismo – jsou jak tradiční organizace, tak nové autonomní skupiny; jak státně centrické, tak protisystémové proudy. Tento proces se proto liší od tradičních leninských nebo sociálně demokratických přístupů, které vnímají stát jako ústřední hybnou sílu změny. Odlišuje se také od přístupů postavených na masových hnutích, pro něž při revoluční proměně nehraje stát vůbec žádnou roli.

Život po tsunami

Život po tsunami

Situace asi 60 000 ilegálních gastarbeitrů z Barmy v jižním Thajsku není lehká. Zatímco osudu turistů, zvláště tzv. celebrit, je věnována maximální, řekl bych že až přemrštěná, pozornost, neobjeví se barmští imigranti ani ve statistikách. Přitom podle hlášení z Ban Namkhem přibližně polovina z 4000 tam pracujících občanů Barmy je od katastrofy pohřešována. Ilegální imigranti také nedostávají žádnou podporu, ani slíbených 20000 Bath (asi 12000Kč) odškodného za mrtvé příbuzné ani 2000 Bath při ztrátě zaměstnání v důsledku tsunami, které náleží Thajcům.