Artikel

Translation into hungarian of the article 'Venezuela: Where the Wealthy Stir Violence While the Poor Build a New Society' published on Creativetimereport, April 28, 2014

Venezuela: Ahol a jómódúak erőszakot gerjesztenek, miközben a szegények egy új társadalmat hoznak létre

A művész és dokumentumfilmes, Dario Azzellini szerint a tüntetések Venezuelában aljas támadást jelentenek az ország Hugo Chávez elnöksége alatti társadalmi fejlődése ellen, a jómódú régiók anti-chavista erői részéről.

Traduzione in italiano dell'articolo 'Venezuela: Where the Wealthy Stir Violence While the Poor Build a New Society' pubblicato su Creativetimereport, April 28, 2014

Venezuela: dove i ricchi fomentano la violenza e i poveri costruiscono la nuova società

L’artista e documentarista Dario Azzellini sostiene che le proteste in Venezuela rappresentano un feroce attacco al progresso sociale del paese ottenuto durante il governo di Hugo Chávez, incoraggiato da politici anti-chavisti che vivono nelle zone dei benestanti.

Prima che Hugo Chávez diventasse presidente del Venezuela nel 1999, i barrios di Caracas, costruiti alla buona sulle colline che circondano la capitale, non comparivano nemmeno sulla mappa della città.

Translation into Zchech of the article 'Venezuela: Where the Wealthy Stir Violence While the Poor Build a New Society' published on Creativetimereport, April 28, 2014

Venezuela: Bohatí podněcují násilí, chudí budují společnost

Než se v roce 1999 stal prezidentem Venezuely Hugo Chávez, caracaské barrios, postavené na kopcích obklopujících metropoli, se ani neobjevovaly na mapě města. Oficiálně neexistovaly, město ani stát neudržovaly svou infrastrukturu. Chudí obyvatelé těchto čtvrtí získávali vodu a elektřinu, když se na kabely a trubky napojovali sami. Neměli přístup k různým službám jako je odvoz odpadu, zdravotní péče a vzdělání.

When the big multinational Unilever shut down a tea processing plant in the south of France, the workers reacted immediately by occupying their factory.

Workers’ control at Fralib: the brand with the Elephant

In France there are two cases of recuperated factories occupied by workers during the current crisis. One is the Pilpa Ice Cream Factory, which just started producing organic ice cream and yoghurt as a worker-owned and administered company after a long-lasting struggle. The other is the Fralib Tea Factory. Both were closed by their huge multinational owners to relocate production.

Artist and documentary filmmaker Dario Azzellini argues the protests in Venezuela represent a vicious attack on the country's social progress under Hugo Chávez, spurred on by anti-Chavista politicians in affluent regions.

Venezuela: Where the Wealthy Stir Violence While the Poor Build a New Society

Before Hugo Chávez became president of Venezuela in 1999, the barrios of Caracas, built provisionally on the hills surrounding the capital, did not even appear on the city map. Officially they did not exist, so neither the city nor the state maintained their infrastructure. The poor inhabitants of these neighborhoods obtained water and electricity by tapping pipes and cables themselves. They lacked access to services such as garbage collection, health care and education altogether.

Chávez e il Potere Costituente

“No, il potere costituente non può essere ostacolato, non può essere ostacolato dal potere costituito [...] Alcuni autori parlano della terribile natura del potere costituente. Penso che sia terribile il potere costituente, terribile, complesso, rivoluzionario ma ne abbiamo bisogno. Non ci si dovrebbe sottomettere al potere costituente [...] il potere costituente è e deve essere- compatrioti- una potenza permanente, una potenza di elaborazione, un’iniezione rivoluzionaria, per ripristinare, molto occasionalmente, il nostro processo bolivariano”.

Gewaltsame Destabilisierung und Paramilitarismus hängen in Venezuela eng zusammen

Der Krieg gegen das Soziale

In deutschen und internationalen Medien ist immer noch von "Protesten" in Venezuela und "Toten bei Protesten" zu lesen – doch mit dem, was gemeinhin als "Protest" verstanden wird, haben die Aktionen kleiner, bewaffneter, agiler Gruppen seit spätestens Anfang März nichts mehr gemein. Nachdem die gewalttätige Mobilisierung der Opposition, die Anfang Februar begann und von einer beispiellosen internationalen Medienkampagne begleitet wurde, ihr Ziel des Sturzes der Regierung in Venezuela nicht erreichen konnte, sind die Aktionen zunehmend in Terrorismus übergegangen.

Interview with Dario Azzellini and Marina Sitrin by Anna Belladelli

In September 2011, activists occupied Zuccotti Park in Manhattan, initiating a new wave of struggle against capitalism and unprecedented recession. The impact of the Occupy movement has been noticeable also outside the USA, affecting forms of protests, actions, and language.

The grassroots of Venezuela

The mainstream media view has it that left-leaning populists are keeping democracy in a stranglehold. Seen from the grassroots in Venezuela, that view is very different. We interview Dario Azzellini, an assistant professor, activist who spends a lot of time in Venezuela, and a filmmaker.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Öffentlichkeit Reloaded

Der Raum des Politischen, das heißt der öffentlichen Debatte, der Partizipation und des Mitentscheidens wurde sukzessive verengt. Warum und welche möglichen Auswege es gibt versuchen wir anhand der bisherigen Sendungen zum Thema #Öffentlicher Raum #Öffentlichkeit real und virtuell nachzuzeichnen.

Mit Dario Azzellini u.a.

Moderation: Daniela Schopf und Stefan Greinöcker

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Self-Organization and Self-Education in Venezuela

Self-Organization and Self-Education in Venezuela

We have organized a Congress here. Why? What reason can there be for artists, the freest, most independent people in society; people who live like "the lily of the field", to come together, organize themselves, and undertake theoretical discussions?> -Asger Jorn (1956)

The Communal System as Venezuela’s Transition to Socialism

Communism in the 21st Century

"The purpose of this chapter is to explore practices in the Bolivarian Revolution in Venezuela linked to the idea of a transition to socialism through the construction of communal production and consumption cycles controlled by workers and communities. The envisioned transition combines local self-administrat on and workers’ control of the means of production. The present work concentrates mainly on the experiences of local self-administration.

Aus dem Newsletter Dezember 2013 von Dario Azzellini

Wahlen in Venezuela

Nach den letzten Berechnungen hat die PSUV 241 Gemeinden gewonnen. Weitere Parteien die den Prozess unterstützen haben 14 Bürgermeisterämter gewinnen können und die Opposition 74.

------

Im Newsletter versandter Artikel:

Hablamos con Darío Azzellini, una de las voces que alertan al mundo sobre este fenómeno

Soldados élite de los ejércitos modernos son extranjeros

Desde el final de la guerra fría, las características de los conflictos en el mundo cambiaron. Cada vez los ejércitos de los países más poderosos del planeta, enfrentan los choques internacionales, con soldados extranjeros o comúnmente llamados mercenarios, altamente capacitados en combate y manejo de nuevas tecnologías en sus países de origen.

Wirtschaftskrieg in Venezuela: Wie kriminelle Unternehmer das Land terrorisieren

Am 8. Dezember gibt es Kommunalwahlen in Venezuela. Über den Ausgang ist es schwer eine Einschätzung zu treffen. Während das Regierungsbündnis in den vergangenen zwei Wochen wieder deutlich zulegen konnte, spitzt sich der Wirtschaftskrieg innerhalb des Landes weiterhin zu. Der Lateinamerika-Experte und Berliner Gazette-Autor Dario Azzelini kommentiert.

Účastníci bolívarského procesu sdílejí deklarovaný závazek, jenž spočívá v novém vymezení definice státu a společnosti, a to na základě vzájemných vztahů mezi horní a dolní vrstvou společnosti a překonání kapitalistických vztahů.

Komunitní stát: občanské výbory, komunity a demokracie na pracovišti

Specifický charakter toho, co Hugo Chávez nazval bolívarským procesem, spočívá v pochopení společenské transformace jako utvářené ze dvou směrů – „shora“ a „zdola“. Účastníky Bolívarství – neboli Chávismo – jsou jak tradiční organizace, tak nové autonomní skupiny; jak státně centrické, tak protisystémové proudy. Tento proces se proto liší od tradičních leninských nebo sociálně demokratických přístupů, které vnímají stát jako ústřední hybnou sílu změny. Odlišuje se také od přístupů postavených na masových hnutích, pro něž při revoluční proměně nehraje stát vůbec žádnou roli.

Ein Interview mit Dario Azzellini

Konstituierende Macht

¿Wir wollen heute über den Begriff der «konstituierenden Macht» sprechen. Während der Vorbereitung für diese Ausgabe der arranca! hatten wir den Eindruck, dass das ein Konzept ist, das in Spanien, Italien und Lateinamerika in linken und emanzipatorischen Bewegungen relativ bekannt ist, während es in Deutschland selbst innerhalb der radikalen Linken kaum verbreitet ist. Vielleicht kannst du als Einstieg einfach kurz mal skizzieren woher der Begriff kommt und was er bedeutet?

Inszenierte Öffentlichkeit – Gegenöffentlichkeit

Colin Crouch befindet in seiner These der Postdemokratie, dass Politik von Expert_innen und Wirtschaftseliten gemacht wird und Bürger_innen zur passiven Teilhabe degradiert sind. Dario Azzellini, Assistent am Institut für Soziologie der JKU, befindet dass es den Zustand einer partizipativen Demokratie so nie gegeben hat, sondern dass  liberale
Demokratien gerade auf Elitenpolitik angelegt sind. Den Begriff politische Öffentlichkeit versucht er an der Privatisierung öffentlichen Raums zu konkretisieren.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Lo Stato delle Comuni: consigli comunali, comuni e democrazia operaia

Il carattere peculiare di quello che Hugo Chávez chiamava il processo Bolivariano sta nell’aver capito che la trasformazione sociale può essere costruita nei due sensi, “dall’alto” e “dal basso”.

Economía solidaria en Venezuela. Del apoyo al cooperativismo tradicional a la construcción de ciclos comunales.

Reprint: “Economía solidaria en Venezuela: Del apoyo al cooperativismo tradicional a la construcción de ciclos comunales.” A Economia Solidária na América Latina: realidades nacionais e políticas públicas. Sidney Lianza and Flávio Chedid Henriques (Editors). Rio de Janeiro: Pró Reitoria de Extensão UFRJ. 147-160.


Download: http://www.centrocultural.coop/blogs/cooperativismo/wp-content/uploads/2...

Imagine a world without bosses

Imagine a world without bosses. This week we discuss examples of workers who run their own workplaces through workers control. Interviews with Alexis Adarfio, from the Workers’ University in Ciudad Guyana, Venezuela; Immanuel Ness, City University of New York, Brooklyn College; and Dario Azzelini, Johannes Kepler University in Austria.

- See more at: http://www.3cr.org.au/sticktogether/podcast/stick-together-24072013#stha...

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Direct Democracy Under Construction: A Conversation with Dario Azzellini

In this episode of Forms of Life, host Nato Thompson speaks with documentary filmmaker, writer and political scientist Dario Azzellini about community organizing and social movements.

The Communal State: Communal Councils, Communes, and Workplace Democracy.

The particular character of what Hugo Chávez called the Bolivarian process lies in the understanding that social transformation can be constructed from two directions, “from above” and “from below.” Bolivarianism—or Chavismo—includes among its participants both traditional organizations and new autonomous groups; it encompasses both state-centric and anti-systemic currents.

America Latina y la privatización de la guerra

"America Latina y la privatización d la guerra". Cuadernos de Marte. Revista latinoamericana de sociología de la guerra. Año 3, No. 4, Julio 2013, ISSN 1852-9879, pp. 247-262

Artículo basado en una ponencia en la Conferencia Intercontinental “Paz, desarme y alternativas sociales ante la OTAN Global”, Buenos Aires, 13 y 14 de diciembre 2012.

Ein Beitritt Kolumbiens zur NATO erfüllt den USA einen Traum und ist ein Dolchstoß für kontinentale Integrationsprozesse wie Unasur oder Celac

Kolumbien in der Nato?

Der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos hat am 1. Juni angekündigt, er strebe Kolumbiens Beitritt zur NATO an. Die Unterzeichnung eines Kooperationsabkommens mit dem westlichen Kriegsbündnis stehe kurz bevor und zeuge von dem Beitrittswillen Kolumbiens. Im Falle eines Friedensabkommens mit der FARC plane Kolumbien ein stärkeres internationales „Engagement“ des eigenen Militärs. Eine Woche zuvor war US-Vizepräsident Joseph Biden bei Santos zu Besuch und wenige Tage später empfing Santos auch den venezolanischen Oppositionsführer Henrique Capriles. Sicher kein Zufall.

An Interview with Dario Azzellini

Workers Control and/or Worker Cooperatives?

GEO: Dario, your co-edited book, Ours to Master and To Own, Workers Control from the Commune to the Present, presents a rich variety of worker control initiatives. These have taken place not only in Europe, but in Algeria, Argentina, Brazil, Canada, India, Indonesia, the USA, Venezuela, Yugoslavia, and other countries. Can you clarify for us what these examples have in common, and what you see as their importance?

Kapitel jetzt zum download!!

Der globale Aufstand

Der globale Aufstand

Nach zwei Dekaden der ökonomischen und sozialen Transformation regt sich in Ex-Jugoslawien Widerstand gegen die verheerenden Auswirkungen neoliberaler Politik, die korrupten Eliten und den Neokolonialismus der Europäischen Union. Spätestens mit der Wirtschaftskrise 2008 und der daraufhin verstärkten Privatisierungs- und Austeritätspolitik wurde die hegemoniale Erzählung freier Märkte immer brüchiger.

Präsidentschaftswahlen in Venezuela und die Zukunft des „Sozialismus des XXI. Jahrhunderts“ ohne Chávez

Der Tod des venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez am 5. März diesen Jahres warf international die Frage nach der Zukunft des venezolanischen Transformationsprozesses auf. Die Frage betrifft nicht nur Venezuela, sondern ganz Lateinamerika und die Karibik und wirkt auch darüber hinaus. Der kontinentale Integrationsprozess der vergangenen Jahre in Lateinamerika geht vor allem auf das Agieren von Venezuela und Hugo Chávez zurück. Auf seine Initiative hin bildete sich die Front zur Ablehnung der US-Initiative des gesamtamerikanischen Freihandelsabkommens Alca.

Organisatoren ziehen positive Bilanz von Venezuela-Kongress in Köln

Köln. Die Organisatoren des Kongresses "Venezuela nach Hugo Chávez" an der Universität Köln haben eine positive Bilanz der Veranstaltung gezogen. "Wir haben am vergangenen Wochenende rund 70 Gäste aus dem In- und Ausland begrüßen können", sagte gegenüber amerika21.de Andrés Otálvaro, einer der Organisatoren der akademischen Tagung. Auch wenn wegen der Neuwahlen in Venezuela einige der Gäste aus dem südamerikanischen Land nicht nach Deutschland kommen konnten, sei eine "spannende Debatte mit zahlreichen Aspekten" zustande gekommen.

Seit Hugo Chávez 1999 seine erste Präsidentschaft antrat, ist die Anzahl der Genossenschaften in Venezuela explodiert. Der teilweise rasante Wandel in der Organisation hat wiederholt zu Problemen geführt, aber auch neue Möglichkeiten eröffnet.

Der Weg zum gesellschaftlichen Eigentum

Kaum betrete ich das Gemeinschaftszentrum «Sala de Batalla Alicia Benitez» in Petare, einem Armenstadtteil in Gross-Caracas, Venezuela, kommt mir Lorenzo Martini strahlend und mit ausgestreckten Armen entgegen: «Unsere Kommunen-Genossenschaften, die wir das letzte Mal als Du hier warst geplant haben, arbeiten schon». Zwischen Ende 2009 und Anfang 2010 hatte ich die selbstorganisierten Strukturen im Stadtteil mehrmals besucht.