Azzellini, Dario, Partizipation, Arbeiterkontrolle und die Commune: Bewegungen und soziale Transformation am Beispiel Venezuela / Dario Azzellini, Hamburg, Arbark (Labour Movement Archives and Library), Juni 2012

Arbark (Labour Movement Archives and Library), Juni 2012

Boktips maj 2012

Azzellini, Dario: Partizipation, Arbeiterkontrolle und die Commune: Bewegungen und soziale Transformation am Beispiel Venezuela, Hamburg, VSA, 2010, 404 s.

Social förändring står på agenda i den internationella debatten, och frågor som rör demokrati, socialism och deltagande gör sig väldigt starkt påminda i Latinamerika. Den efterfrågade förändringen ska gärna gå fort, och socialism ses som ett omvälvande revolutionsredskap snarare än en social process. Dario Azzelini har studerat Venezuela, som ett exempel på en stat som (alltsedan 1999 då Chávez tog makten) ansetts av vissa vara ett socialistiskt drömprojekt som lyfts fram jämte paradord såsom just “deltagande” och “demokrati”. Azzellini påvisar däremot konflikterna som uppstått mellan konstituerande och konstituerad makt, och frågar sig hur en ny samhällsmodell kan skapas utifrån de förutsättningarna.


Links zu diesem Artikel: